Vi gör en

skillnad

Vetenskapsmän, forskare och näringsexperter från hela världen samarbetar på Nutrilite Health Institute för att göra optimalt välbefinnande till en ambition vi alla kan uppnå. NUTRILITE/NUTRIWAY-varumärkets anseende bygger på de undersökningar och den kliniska forskning de utför på alla våra sammansättningar och blandningar. Dessa undersökningar hjälper oss att förstå vilken funktion de enskilda sammansättningarna har i vår hälsa och vilka synergier näringsblandningarna får i kosttillskotten. Våra experters integritet är hörnstenen i den tillit vi inger.

Sam Rehnborg PhD, President, Nutrilite Health Institute: Sam Rehnborg är son till Nutrilites grundare, Carl F. Rehnborg, och började arbeta med sin far 1964 med fokus på näringsforskning och produktutveckling. Idag arbetar han för att sprida information om näring och välbefinnnade världen över och hjälper människor att förstå hur Nutriways kosttillskott kan optimera kosten för att uppnå bättre välbefinnande. I sitt filantropiska arbete fokuserar han på utsatta barn.

”Jag blir ständigt förbluffad över att se hur Nutrilite har utvecklats från det mycket blygsamma företag det var i början till vad det är idag.”

Keith Randolph PhD, Technology Strategist, Nutrilite Health Institute: En framstående expert inom näringsvetenskap och biokemi. Med över 30 års forskningserfarenhet har han fått flera patent i USA för sitt banbrytande arbete.

”Från toppmodern utrustning och teknik till högt utbildade och erfarna människor. En oerhört positiv och stimulerande miljö att arbeta i.”

Audra Davies, BSc, MSc,Vice President, näringsproduktutveckling och analytisk vetenskap: Audra Davies har över 20 års erfarenhet på näringsområdet. Hon har flera patent i USA och har skrivit många publikationer om växtkemi.

”Nutrilites vetenskapsmän var några av de första som utforskade området med fytonäringsämnen. Det är mycket tillfredsställande för mig att dela med mig av vår kunskap.”

Amit Chandra, PhD, Manager, kromatografisk vetenskap, analytisk vetenskap, Amways forsknings- och utvecklingsavdelning: Med över 40 publicerade avhandlingar, 14 patent i USA och 24 års erfarenhet på området är han en expert i världsklass på växter som används i kosttillskott.

”Det är en ära att få arbeta med globalt erkända och framstående vetenskapliga ledare som arbetar enligt teorin om den bästa kombinationen av vetenskap och natur.”

Kevin Gellenbeck, PhD, Principle Research Scientist, sammansättning, Amway/Nutrilite: Med 30 års erfarenhet, nio avhandlingar och fem patent i USA leder han forskning om växtkoncentrat och human nutrition.

”Det är en ära att världen över få sprida den tradition om växtkoncentratforskning som etablerades av Carl Rehnborg och som utgör kärnan i vår filosofi.”

Information om andra näringsexperter på Nutrilite Health Institute hittar du här.

Så att vi kan

bli så bra

som möjligt

Våra framstående forskare, vetenskapsmän och näringsexperter samarbetar för att försäkra att NUTRIWAYs kosttillskott och vitaminer är säkra, högkvalitativa och tillförlitliga produkter.

Don Pusateri, Research Associate/koncentratutveckling: Jordbruks- och näringsspecialist som forskar i medicinalväxter och utvecklar nya NUTRIWAY-produkter. Han har i sitt senaste arbete fokuserat på australiska och afrikanska medicinalväxter.

Jean Wang, Ph.D., Senior Scientist, Process Engineer: Hon har skrivit flera publikationer och fokuserar på metodteknik genom att utveckla och använda nya tillverkningsmetoder för växtkoncentrat. Hennes specialområden omfattar membranfiltrering, fröoljeutvinning, granulering och pastörisering.

Gene Maly, Research Associate/livsmedels- och dryckessammansättning: En av våra främsta vetenskapsmän med över 35 års erfarenhet. Han har flera patent i USA på området för kost och viktminskning.

Mary Murray, Ph.D., Research Associate/produktutveckling inom kosttillskott: Mary Murray har många publikationer och patent i USA och är erkänd för sitt arbete inom utveckling av funktionella livsmedel, nutrigenomiska produkter, benstommens skick och kvinnors hälsa.

Lisa Rozga, Group Leader/produktutveckling inom kosttillskott: Har mer än tio års erfarenhet i branschen och arbetar inom forskningsutveckling och optimering av utvalda NUTRIWAY-kosttillskott.

Tom La, Senior Scientist/koncentratutveckling, Senior Engineer/kemiteknik: Har flera patent och arbetar för att definiera och utveckla granulering för NUTRIWAY-kosttillskott. I sitt senaste arbete har han utvecklat en metod för granulering av växtingredienser.

Lynne Connor, Ph.D., Senior Scientist/produktutveckling inom livsmedel och drycker: Har patent i USA inom kost och viktminskning och har specialiserat sig på design, utveckling och testning av NUTRIWAYs viktminskningsprodukter och proteintillskott.

Yingqin Li, Senior Scientist/koncentratutveckling: Med över 20 publikationer och två patent i USA har Yingquin Li specialiserat sig på att utveckla säkra och effektiva växtbaserade ingredienser till NUTRIWAYs viktiga och funktionella produkter.

Yumei Lin, Ph.D., Senior Scientist/kliniska undersökningar: Med flera avhandlingar och två patent i USA ägnar dr Yumei Lin sin forskning åt ingrediensfunktioner och kosttillskottsprototyper och deras verkan på människor.

Kevin Robinson, Senior Scientist (metodutveckling), produktutveckling av kosttillskott: Har en bakgrund inom läkemedels- och energibranscherna och utvecklar nya koncentrat och tillverkningsmetoder för befintliga koncentrat.

Dawna Venzon, Ph.D., RD, Senior Research Scientist/näringsforskning och klinisk undersökning: Publicerad expert på hur hjärnan kontrollerar och reglerar aptiten. Inriktad på näringsforskning.

Heather Arnold, Senior Group Leader, produktutveckling av kosttillskott: Började sitt arbete inom förpackningsteknik och specialiserar sig nu på utveckling, optimering och lansering av kosttillskottsprodukter.

Kerry Grann, Ph.D., Senior Scientist/kliniska undersökningar: Har flera avhandlingar och patent i USA samt en bakgrund inom folkhälso- och idrottsmedicin. Arbetar med teknisk utvärdering av nya ingredienser och samordning av klinisk forskning.

Rodney Johnson, Knowledge Management and Business Intelligence Specialist: Har flera avhandlingar och patent i USA. Specialiserar sig på livsmedelsvetenskap samt design, sammansättning och testning av koncentrat, kosttillskott, livsmedel och drycker.

John Balles, Ph.D., Senior Research Scientist/agrikulturell växtvetenskap: Publicerad expert med fokus på växtkoncentrat och medlem av American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of America (CSSA) och American Society of Horticultural Science.

KaLee Dahlin, MS, Senior Group Leader, produktutveckling av livsmedel och drycker: KaLee Dahlin övervakar utveckling, testning och implementering av funktionella livsmedel- och drycker som tillför mervärde. Hon specialiserar sig på sport-, energi- och viktminskningsdrycker och snacks samt funktionella livsmedel och produkter för barn och aktiva vuxna.

David G. Groh, Manager, forskning och utveckling av ny teknik inom välbefinnande och skönhet, Access Business Group: Har över 25 års erfarenhet och fem patent i USA och fokuserar på att identifiera, utvärdera och integrera nya ingredienser och produkttekniker.

Marc Lemay, PhD, Senior Scientist, kliniska undersökningar: Erkänd för sitt arbete med nya ingredienser och minnesförsämring. Hjälper till att formge och utföra kliniska försök på nya ingredienser.

Steve Missler, PHD, Senior Research Scientist, giftighetsprovning: Har över 30 års erfarenhet inom den akademiska världen, statliga myndigheter och näringslivet. Specialiserar sig på antioxidanternas funktion som skydd mot oxidativ stress och DNA-skador.

Mark Proefke, PhD, Senior Group Leader, analytiska tjänster inom kemi: Har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen. Leder kemigruppen och fokuserar på analytiska metoder för att ta fram högkvalitativa produkter.

Jeffrey Scholten, PhD, Senior Group Leader, giftighetsprovning och mikrobiologiska analytiska tjänster: Utbildad inom biokemi och enzymologi och leder giftighetsprovnings-/mikrobiologigruppen som ansvarar för upptäckt och utveckling av nya analyser som främjar produktutvecklingen.

Zachary Wahl, Group Leader, produktutveckling av kosttillskott: Har en bakgrund inom kvalitetssäkring och analytiska tjänster. Fokuserar nu på produktutveckling på områdena för viktminskning, idrottsnutrition och barn.