Vi gör allt

för att bli

så bra som

möjligt

De allra flesta vill leva ett sundare liv och NUTRIWAY ger oss en hjälpande hand: Nutrilite/Nutriway har utvecklat sin expertis efter 80 års erfarenhet av vetenskap och forskning och är nu märke nummer 1 i världen när det gäller försäljning av mineraler och kosttillskott*. Carl F. Rehnborg, varumärkets grundare, lärde sig om fördelarna med växtbaserade näringsämnen på 1920-talet när han arbetade på den kinesiska landsbygden. Erfarenheten föranledde honom att 1934 utveckla banbrytande kosttillskott med fytonäringsämnen och han var den första som marknadsförde multivitaminer på den amerikanska marknaden.

NUTRIWAYs kosttillskott produceras genom vår exklusiva process ”från frö till färdigt kosttillskott”. Vi är ett av världens ledande kosttillskottsvarumärken med egna gårdar där vi odlar växter av högsta möjliga kvalitet enligt hållbara odlingsprinciper. Vi skördar växterna när innehållet av fytonäringsämnen når sitt maximum och vi förädlar dem inom några timmar med hjälp av toppmodern teknik. Vi sammansätter också våra produkter noga och utför över 25 000 tester varje månad för att se till att du endast får bra och säkra kosttillskott.

NUTRIWAY hjälper oss att täppa till luckan i kosten så att vi kan förbli hälsosamma och aktiva. 

* Fuente: Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims

Vi har förenat

naturen och

vetenskapen

i 80 år

Relationer är viktiga, både i arbetet och på fritiden. NUTRIWAYs produkter har etablerat betrodda relationer sedan 1934 genom sitt åtagande om växtbaserade kosttillskott rika på fytonäringsämnen. Ända sedan Carl F. Rehnborg använde den kunskap han förvärvade på den kinesiska landsbygden för att marknadsföra de första kosttillskotten med multivitaminer och multimineraler på den amerikanska marknaden 1934 har NUTRILITE/NUTRIWAY fokuserat på att göra det lättare för dig att må så bra som möjligt.

Rehnborg var bland de första som insåg vikten av att bevara växtens samtliga näringsämnen, såväl vitaminer som mineraler men även de sammansättningar vi nu kallar fytonäringsämnen. I takt med att vetenskapen har hunnit ifatt under de gångna decennierna, vet vi nu att fytonäringsämnen är helt avgörande om vi vill leva ett aktivt liv. Vi fortsätter denna innovativa tradition genom att fokusera på alla delar i produktionsprocessen. Vi odlar växterna på våra egna hållbara gårdar och skördar dem när koncentrationen av fytonäringsämnen har nått sitt maximum. Därefter förädlar vi växterna snabbt för att se till att våra produkter är så färska som de kan vara.

Åtta decenniers åtagande om säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och ledande näringsvetenskap har gjort NUTRILITE/NUTRIWAY till märke nummer 1 i världen när det gäller försäljning av vitaminer och kosttillskott*. Vi arbetar för ditt välbefinnande. 

*Källa: Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims

Vi vårdar våra

ingredienser

under hela

processen

Vi kompromissar aldrig med kvaliteten. Våra tillverkningsmetoder är speciella för vi är det enda globala kosttillskottsvarumärke som arbetar enligt principen ”från frö till färdigt kosttillskott”.

  • Det börjar redan med fröna. Vi odlar ett urval som våra forskare har bedömt ge oss bäst resultat.
  • Vi sköter våra växter noggrant på våra gårdar i USA, Mexiko och Brasilien med hållbara metoder utan bekämpningsmedel.
  • Vi skördar växterna när de når sina högsta fytonäringsämnesnivåer.
  • Vi torkar och behandlar dem varsamt inom några timmar för att försäkra oss om att koncentrationen av näringsämnen i våra kosttillskott är så hög som möjligt.
  • Vi levererar våra produkter till konsumenterna snabbt för att garantera att produkterna är färska och har maximal verkan.
  • Vi utför 25 000 kvalitetstester varje månad på våra toppmoderna fabriker för att se till att våra produkter fortsätter att vara de bästa.

 

Våra forskare fortsätter att utveckla nya koncentrat och bättre sammansättningar genom att justera tillverkningen för att dra nytta av den tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga insikter. Istället för att lagra våra kosttillskott i lagerlokaler under flera månader, levererar vi dem kort tid efter tillverkningen så att de är så färska och kraftfulla som möjligt. Vi vårdar våra ingredienser under hela processen – från de frön vi planterar till de kosttillskott vi levererar. På så sätt kan vi leva i harmoni med naturen och oss själva. 

Naturen hjälper

oss att odla

de bästa

grödorna

Vi vet att vi måste utgå från bra ingredienser för att göra högklassiga produkter. NUTRIWAY-kostillskotten ingredienser håller hög kvalitet och vi kompromissar aldrig med våra kosttillskott. Vi låter naturen hjälpa oss att odla våra grödor och använder aldrig kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, utan förlitar oss istället på att naturliga kompostmaterial och naturligt utvunna mineraler ger jorden ny kraft. Kärnan i detta speciella förhållningssätt om att garantera en mycket hög kvalitetsstandard är våra gårdar.

Våra agronomer testar ständigt nya arter och odlingssätt för att maximera fytonäringsämnena i våra grödor. En del av våra ingredienser kan inte hämtas från våra egna gårdar på grund av begränsningar i klimatet eller jordmånen. Därför har vi tagit fram certifieringsprogrammet NutriCert™ för att se till att alla gårdar som levererar växtmaterial till vårt varumärke uppfyller de högsta kvalitets- och hållbarhetsstandarderna. Vi utför tusentals kvalitetstester varje månad och vi verifierar kvaliteten på 145 olika extrakt och sammansättningar i vårt kosttillskottssortiment för att se till att märkesprodukterna från NUTRIWAY kan fortsätta vara så bra som de är.

Varför är vi så noga med detaljerna och varför använder vi metoder som kostar mer och kräver mer arbete än normalt? Eftersom vi har åtagit oss att se till att NUTRIWAY-ingredienserna håller hög kvalitet samtidigt som vi skyddar jorden och miljön som förser oss med råmaterialet till våra produkter.

Vi vill leva

i harmoni

med naturen

NUTRILITE/NUTRIWAY-varumärket är ett av världens ledande kosttillskottsmärken och arbetar med hållbara odlingsmetoder på egna gårdar i USA, Mexiko och Brasilien. Genom att kontrollera varje steg i tillverkningen av våra fytonäringsämnesrika kosttillskott kan vi ge dig naturens bästa kvalitet – varje dag.

Rancho El Petacal, Jalisco, Mexiko: Här har vi 566 hektar i ett perfekt klimat. Massor av solsken och regn gör våra grödor sprängfyllda av sunda näringsämnen. Vi har också testodlingar där vi forskar i förbättrade sorter och större skördar.

Fazenda Amway Nutrilite do Brasil, Ubajara, Brasilien: Gården är på 1 660 hektar och är vår största. Vi förebygger de flesta skadedjurs- och sjukdomsproblem på naturlig väg genom att balansera näringsämnena i jorden. Vi har också 300 kor som förser oss med naturlig gödsel som ger starka och sunda grödor.

Trout Lake Farm, Washington State, USA: En nästan övernaturligt vacker plats i kullarna på kanten av Kaskadbergen. Nutrilite-gården bevattnas med glaciärvatten från Salmon-floden och i hela den omgivande dalen finns bara hållbara odlingar. Höga berg skyddar denna lilla Shangri-La från de konventionella gårdarnas bekämpningsmedel och konstgödsel och det moderna livets miljöfarliga ämnen.

Var ditt

bästa jag

NUTRIWAYs produkter strävar efter att låta dig bli så bra du kan. På Nutrilite Health Institute implementerar våra forskare Nutriways filosofi om optimalt välbefinnande – en struktur för att utveckla den sundaste livsstil vi kan.

Forskning har visat att vi måste bryta våra osunda vanor för att leva ett bättre liv, sluta röka, motionera regelbundet och äta en väl sammansatt kost. Men det är inte så lätt. Våra hektiska liv står i vägen och ofta får vi inte den viktiga nattsömnen, vilket ytterligare späder på stressen och sliter på kroppens förmåga att reparera sig själv.

Varje dag kommer det nya insikter om hur våra arvsanlag påverkar vårt välbefinnande. Högt blodtryck, cancer och hjärtsjukdomar är ofta ärftliga. När vi känner till riskfaktorerna kan vi ta bättre kontroll över vårt välbefinnande och kompensera för dessa risker. Optimalt välbefinnande innebär inte perfekt hälsa, utan snarare att anpassa vårt levnadssätt efter vår livsstil, genetiska historia, sömnvanor och stress för att nå det bästa resultatet.

Näring är ett av de första stegen mot optimalt välbefinnande. Genom att äta varierat varje dag kan vi stärka immunsystemet och reparera de skador vi utsätts för dagligen på grund av från föroreningar och stress. Att införliva Nutriways filosofi om optimalt välbefinnande i vår vardag är ett bra steg mot att skapa en passion för en sund livsstil.