NUTRIWAY

DATAINTEGRITETSPOLICY

FÖR WEBBSIDAN

Ikraftträdandedatum: 30.04.2015

 

NUTRIWAY DATAINTEGRITETSPOLICY FÖR WEBBSIDAN

Denna integritetspolicy för webbsidan beskriver hur Amway GmbH, Benzstrasse 11b – c, D-82178 Puchheim (härefter "Amway") använder personuppgifter som samlats in eller mottagits av besökare ("Besökare") på denna webbplats ("Webbplatsen"). Den beskriver hur vi kan samla in eller ta emot dina personuppgifter, vilka typer av personuppgifter som vi kan samla in, hur vi använder, delger och skyddar dessa uppgifter, hur länge vi behåller dessa uppgifter, dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om våra integritetsrutiner.

 

Hur vi kan samla in eller ta emot personuppgifter från dig 

Amway kan samla in eller ta emot dina personuppgifter från dig genom din användning av Webbplatsen på olika sätt. Du kan välja att lämna dina personuppgifter och annan information till oss genom olika kommunikationskanaler som tillhandahålls på Webbplatsens webbsida "Kontakta oss", till exempel e-postadresser till Amway, telefonnummer eller onlineformulär.

Vi kan använda cookies eller liknande tekniska funktioner som samlar in viss information om användning av Webbplatsen när du besöker, granskar eller använder Webbplatsen. En cookie är en datafil som placeras i en dator eller mobil enhet då den används för att besöka webbplatser. Vi gör det inte möjligt för tredje part att placera cookies på din enhet. I tabellen nedan ges en översikt över de cookies vi kan komma att använda och varför vi använder dem. i ställer inte in några av dessa cookies utan ditt medgivande.

Cookienamn

Syfte

AMCV_###@adobe.org

Denna cookie används för att identifiera en unik användare

s_cc

Denna cookie bestämmer om cookies har tillåtits

s_ppv

Denna cookie registrerar användarens föregående sida som skall tasmed på följande sida

s_sq

Denna cookie innehåller information om den tidigare länk som användaren klickade på

s_vi, s_fid

Dessa cookies levererar en unik besökar-ID samt en datum- och tidsstämpel

s_vnum,  s_invisit

Dessa cookies används till att registrera användarens besöksnummer

Du kan stänga av cookies i din webbläsares inställningar (t.ex. under "Preferenser" eller "Internetalternativ" i webbläsarens meny). Du ska dock vara medveten om att vissa av Webbplatsens funktioner kanske inte fungerar ordentligt om du stänger av användningen av cookies. För detaljerad information om hur du hanterar eller tar bort cookies, besök http://www.allaboutcookies.org./.

 

De typer av personuppgifter som vi kan samla in

Genom cookies ovan under rubriken "Hur vi kan samla in eller ta emot personuppgifter från dig" kan vi samla in information om din webbplatsanvändning, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem. Vi kan dessutom, för att behandla dina online-inköp, samla in betalningsinformation och information om dina produktpreferenser och ditt köpbeteende.

Vi kan också, genom kommunikationskanalerna tillgängliga på Webbplatsens webbsida "Kontakta oss", samla in dina kontaktuppgifter såsom ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer och faxnummer. Du kan också frivilligt tillhandahålla annan information som är relaterad till dig i samband med dina förfrågningar eller kommentarer. Vi ber dig dock att inte tillhandahålla mer personuppgifter relaterade till dig än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla en lämplig respons på dina förfrågningar eller kommentarer.

 

Hur vi använder de personuppgifter som vi samlar in

Vi använder din personliga information för att (i) bemöta dina kommentarer eller förfrågningar; (ii) förbättra Webbplatsen, inklusive att förbättra användarupplevelsen och (iii) diagnostisera problem med våra servrar. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter, kan vi inte erbjuda ovanstående tjänster.

 

Hur vi kan delge andra personuppgifter

Amway säljer inte, hyr inte ut och handlar inte med dina personuppgifter. Amway delger endast dina personuppgifter med: 

  • Bolag inom Amway-koncernen till vilka det är rimligen nödvändigt eller önskvärt för Amway att tillhandahålla personuppgifter; samt
  • Myndigheter eller andra tredje parter, om detta erfordras enligt lag eller är rimligen nödvändigt för att skydda andras eller våra egna rättigheter, egendom och säkerhet.

 

Internationella överföringar av information

Vi kan överföra de personuppgifter som vi samlar in om dig till andra Amway-dotterbolag eller andra enheter i Amways moderbolag Alticor Inc. Några av dem kan vara belägna i andra länder som kanske inte har samma nivå av dataskydd som landet i vilket informationen ursprungligen tillhandahölls. Lagarna i dessa länder erbjuder kanske inte samma nivå av uppgiftsskydd som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför dina personuppgifter till andra länder, kommer vi att skydda informationen så som beskrivs i denna integritetspolicy och i enlighet med tillämplig lag. Amways moderbolag Alticor, Inc. är certifierat enligt Safe Harbors integritetsram som anges av US Department of Commerce, Europeiska kommissionen och Schweiz när det gäller insamling, lagring, användning, överföring och annan behandling av personuppgifter som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz till USA. Detta program är erkänt av Europeiska kommissionen i sitt beslut 2000/520/EG att ge ett adekvat skydd för personuppgifter. För mer information, besök Amways Safe Harbor integritetspolicy www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx. För mer information om vår internationella dataöverföringar besök http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1.

 

Hur vi skyddar personuppgifter

Vi upprätthåller tillbörliga tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer avsedda att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller mot oavsiktlig, olaglig eller oauktoriserad destruktion, förlust, ändring, åtkomst, yppande eller användning.

 

Hur länge behåller vi personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlar in data (se ovan under "Hur vi använder de personuppgifter som vi samlar in") med undantag om det krävs annat enligt lag.  

 

Länkar till andra webbplatser

Denna Webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje parter, vars informations- och integritetsrutiner skiljer sig från våra. Vi är inte ansvariga eller ansvarsskyldiga för de informations- eller integritetsrutiner som tillämpas av sådana tredje parter. Vi ber dig läsa integritetsrutinen för alla tredjepartwebbplatser innan du använder sådana webbplatser eller lämnar in några personuppgifter eller annan information på eller genom sådana webbplatser.

 

Uppdateringar av integritetspolicyn för Webbplatsen

Amway förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy för Webbplatsen när som helst. Om vi ändrar integritetspolicyn för Webbplatsen kommer vi att uppdatera ikraftträdandedatumet, och sådana ändringar kommer att träda ikraft i och med att de meddelas. Vi ber dig granska integritetspolicyn för Webbplatsen regelbundet.

 

Dina rättigheter

Dina rättigheter under tillämplig lag kan omfatta tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, rätten att få sådan personlig information korrigerad, borttagen eller blockerad och rätten att motsätta sig vissa behandlingsaktiviteter. För att utöva dessa rättigheter, ska du göra en skriftlig anmälan genom att använda nedanstående kontaktinformation.

 

Hur man kontaktar oss

Om du har några kommentarer eller frågor om Webbplatsens integritetspolicy, om du skulle vilja uppdatera informationen som vi har om dig eller utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss via e-post till din lokala kontakt amway_sverige@amway.com. Du kan också skriva till:

Skalholtsgatan 2, 5 tr.
164 40 Kista
Sweden